Home                                                                                  

TENDER HEART SCHOOL

(Affiliated to ICSE, New Delhi)

                                                                                                                Sector 33-B, Chandigarh Ph: 2607524, 2609622    

 

 

 Our proud achievers for their 100 % result in ICSE 2019-20

 

 

                                                      

Garv Kansal

Daksh Singla

    Osho Rohilla Shivansh Gupta Agampreet Saini Pritishtha Soni Shreya Sharma
96.4%

95.2 %

94.8% 94.8% 94.6% 94.2% 94.2%
             
     Gursimar Kaur

         Yashita Thakur

     Rayna Nayyar    Prithvi Thakur    Kashishpreet Kaur      Sanjot Singh           Anmol
              93.8%              93.4%                  93.2%             93.2%              92.6%              92.4%              92.2%
             

 

 

 

   

 

       

Komalpreet K. Bains

Maan Kaur

Pranav Mishra

Nancy Pandit

    Kashika Kaushik   Aayushi Shankar          Ishneet Kaur

91.8%

91.8%

91.8%

90.8%

            90.6%              90.4%                90.4%